1. ثبت نام
  2. طرح ها
  3. تائیدیه
  4. با تشکر

نام کاربری*

ایمیل*

نام

نام خانوادگی

نام فروشگاه*

https://bazarsara.com/store/[your_store]

نشانی1*

نشانی 2

کشور*

شهر / محله

کشور / استان

کد پستی*

تلفن فروشگاه*

کدملی*

تذکر

لطفا نام کاربری را کد ملی قراردهید تا به هنگام تسویه حساب های مالی، احراز هویت با مالک حساب امکان پذیر باشد.

شماره واتساپ*

نام تجاری ( کسب و کار) شما*

لوگوی تجاری کسب و کار شما

بنر فروشگاه شما

مجوز کسب و کار*

کد سازمان طرف قرارداد

رمز عبور*

تایید رمز عبور*

* موافق  شرایط و ضوابط