قوانین و مقررات

خدمات بازارسرا به عنوان تسهیل گر نظام بازار و باهدف ایجاد شبکه بازار، ارتباط محصول را در نظام بین الملل تقویت می کند. بنابراین استفاده از این خدمات، مستلزم رعایت قوانین و مقررات تحت سیاستهای نظارتی دو کشور ایران و ترکیه می باشد.

حقوق انحصاری بازار سرا

بازارسرا به عنوان نماینده جی سی ای ترک در ایران فعالیت می کند و انحصار اجرایی خدمات پروژه در ایران صرفا برعهده شرکت رایحه نوآور پارس می باشد.

فعالیت های مالی و بانکی

باتوجه به خدمات جاری بازارسرا و لزوم مبادلات مالی بین دو کشور، کلیه خدمات حاصل از جابجایی بانکی در کشور ایران صرفا از طریق حساب رسمی شرکت رایحه نوآور پارس امکان پذیر است.

خدمات استخدامی

به منظور حفظ صیانت از خدمات فعالان و کاربران، کلیه فعالیت های کاربران در بازارسرا تحت قانون کار شناخته شده و مشمول پرداخت حقوق و دستمزد به نسبت فعالیت می باشد.

صیانت از اطلاعات کاربران

اطلاعات کاربران در بازارسرا طبق قوانین صیانت از حریم خصوصی و مدنی کاملا محرمانه می باشد. مگر در شرایطی که قانون و مراجع قضایی کشور میزبان خدمات به صورت رسمی مطالبه نماید.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop