مشاوره، آموزش و ایجاد کسب و کارهای نوآورانه، تامین سرمایه ایده 

| قم، صفائیه، خیابان شهدا، کوچه ۲۶، کوی نبوی، پلاک ۲۸ |
| شماره تماس: ۳۷۷۳۳۰۷۵ – ۰۲۵ |
| شماره واتساپ: ۹۸۹۳۳۱۶۵۷۷۴۹+ |
| ایمیل: Moshaveranrnp@gmail.com |

ماهیت حقوقی بازارسرا تحت مسئولیت شرکت رایحه نوآورپارس می باشد. فعالیت شرکت بر روی مشاوره، آموزش و اجرای نوآورانه بنگاههای اقتصادی و نیز تامین سرمایه ایده متمرکز شده است.

درحال حاضر شرکت رایحه نوآور پارس به نمایندگی از پروژه GCETURK مسئولیت تقویت بسترهای تامین سرمایه و شبکه سازی بازار و ارتباط تجاری با کشور ترکیه را در ایران بر عهده دارد.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop