انتقال موجودی به بانک

شما می توانید موجودی کیف پول را درخواست دهید تا به حساب بانکی شما منتقل شود.

ساعت ارتباط با پشتیبانی: ۱۹ – ۲۱

برداشت از کیف پول

شما می توانید موجودی کیف پول خود را درخواست دهید تا به ارز دیجیتال تبدیل شود.

ساعت ارتباط با پشتیبانی: ۱۹ – ۲۱

افزایش و انتقال موجودی

شما می توانید موجودی کیف پول خود را افزایش دهید و یا به کاربر دیگر انتقال دهید.

ساعت ارتباط با پشتیبانی: ۱۹ – ۲۱

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop