پلتفرم هوشمند زنجیره تامین و شبکه سازی بازار

بازارسرا بر پایه حمایت و توسعه کسب و کارها طراحی شده است. ما زنجیره تامین را برای شما ایجاد کردیم و شما را به شبکه بازار معرفی می کنیم. ما واسطه های بازار را برای تولیدکنندگان کالا و خدمات ساماندهی کردیم و فعالان بازار را تحت پوشش حمایتی قانون کار قرار دادیم. شما در بازارسرا به راحتی دیده می شوید و ریسک کسب و کار شما به حداقل می رسد. این ساختار شبکه سازی بازارهای بین المللی را هدف گذاری کرده است که توسط جی سی ای ترک پشتیبانی می شود.

خدمات افزوده بازارسرا

افزودن محصول/ خدمات

۱۰.۰۰۰ تومان/ به ازای هر محصول

ارتباط آنلاین با کارشناسان
لطفا قبل از پرداخت هزینه با کارشناسان هماهنگ کنید.
ساعت تماس آنلاین: ۱۸ – ۲۱ به وقت ایران

درخواست لینک بازاریابی هوشمند

۱۰.۰۰۰ تومان/ به ازای هر محصول

ارتباط آنلاین با کارشناسان
لطفا قبل از پرداخت هزینه با کارشناسان هماهنگ کنید.
ساعت تماس آنلاین: ۱۸ – ۲۱ به وقت ایران

درخواست وب سایت مستقل

۵۰۰.۰۰۰ تومان / به ازای هر صفحه

ارتباط آنلاین با کارشناسان
لطفا قبل از پرداخت هزینه با کارشناسان هماهنگ کنید.
ساعت تماس آنلاین: ۱۸ – ۲۱ به وقت ایران

تدوین محتوای تبلیغاتی

۵۰.۰۰۰ تومان/ به ازای هر محتوای ۳۰۰ کلمه ای

ارتباط آنلاین با کارشناسان
لطفا قبل از پرداخت هزینه با کارشناسان هماهنگ کنید.
ساعت تماس آنلاین: ۱۸ – ۲۱ به وقت ایران

ویرایش و تدوین عکس محصول

۱۰.۰۰۰ تومان/ به ازای هر تصویر

ارتباط آنلاین با کارشناسان
لطفا قبل از پرداخت هزینه با کارشناسان هماهنگ کنید.
ساعت تماس آنلاین: ۱۸ – ۲۱ به وقت ایران

درخواست تبلیغات در شبکه اجتماعی

۳۰.۰۰۰ تومان / به ازای هر روز

ارتباط آنلاین با کارشناسان
لطفا قبل از پرداخت هزینه با کارشناسان هماهنگ کنید.
ساعت تماس آنلاین: ۱۸ – ۲۱ به وقت ایران

فرصت اشتغال و فعالیت در بازارسرا

(ویژه کاربران و فعالان بازار)
مبنای محاسبه کارکرد به ازای هر
: امکان برداشت وجه و تسویه مالی
0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop